1. Дії над дробами.
2. Дії над степенями.
3. Дії над коренями.
4. Формули скороченого множення.
1. Лінійні рівняння.
2. Квадратні рівняння.
3. Теорема Вієта.
1. Рівняння виду  \sqrt [n] {f (x)} = \sqrt [n] {g (x)}.
2. Рівняння виду  \sqrt [n] {f (x)} = g (x).
1. Основні поняття.
2. Метод еквівалентних перетворень.
3. Метод підстановки.
4. Метод введення нових змінних.
5. Графічний метод.
6. Лінійні системи.
1. Основні поняття.
2. Лінійні нерівності.
3. Квадратні нерівності.
4. Метод інтервалів.
1. Основні поняття.
2. Нерівність виду  \: \sqrt [2n] {f (x)}> \sqrt [2n] {g (x)}.
3. Нерівність виду  \: {\sqrt [2n] {f (x)} <g (x)}.
4. Нерівність виду  \: {\sqrt [2n] {f (x)}> g (x)}.