1. Вимірювання кутів і дуг.
2. Визначення тригонометричних функцій.
3. Знаки і значення тригонометричних функцій.
4. Формули приведення.
5. Парність, непарність і періодичність тригонометричних функцій.
6. Обернені тригонометричні функції.
1. Формули для функцій одного аргументу.
2. Формули суми і різниці аргументів.
3. Формули для кратних аргументів.
4. Формули пониження ступеня і половинного аргументу.
5. Формули переходу від суми (різниці) до добутку.
6. Формули переходу від добутку до суми (різниці).
7. Вираз тригонометричних функцій через тангенс половинного аргументу.
1. Найпростіші тригонометричні рівняння.
2. Рівняння виду \:{\sin ax \pm \sin bx=0}.
3. Рівняння виду \:{a\:\sin^{\small 2}x+b\:\cos^{\small 2} x+c\:\sin x+d=0}.
4. Рівняння виду \:{a\:\sin x+b\:\cos x=c}
5. Рівняння виду \:\normalsize{a\:\sin^ {\small 2}x+b\:\sin x\cos x+c\:\cos^{\small 2} x+d=0}.
1. Нерівність виду \:\:{\sin x\ge a,\:\sin x\le a}.
2. Нерівність виду \:\:{\cos x\ge a,\:\cos x\le a}.
3. Нерівність виду \:\:{\rm{tg} x\ge a,\:\rm{tg} x\le a}.
4. Нерівність виду \:\:{\rm{ctg} x\ge a,\:\rm{ctg} x\le a}.