1. Аксіоми планіметрії.
2. Відрізок. Промінь. Кут.
3. Пряма.
1. Довільний трикутник.
2. Основні лінії трикутника.
3. Вписана і описана окружності.
4. Рівнобедрений і рівносторонній трикутники.
5. Прямокутний трикутник.
6. Площа трикутника.
1. Довільний чотирикутник.
2. Паралелограм.
3. Ромб.
4. Прямокутник.
5. Квадрат.
6. Трапеція.
1. Основні поняття.
2. Властивості кутів.
3. Властивості хорд.
4. Метричні характеристики окружності, кола та його частин.
1. Довільний багатокутник.
2. Правильні многокутники.
1. Рух, паралельний перенос, поворот.
2. Симетрії відносно точки і прямої.
3. Гомотетия, подібність.