1. Аксіоми стереометрії.
2. Паралельність прямих і площин.
3. Перпендикулярність прямих і площин.
4. Мимобіжні прямі.
4. Кути в просторі.
1. Призма.
2. Піраміда.
3. Правильні багатогранники.
1. Циліндр.
2. Конус.
3. Сфера, куля.