1. Основні поняття. Найпростіші інтеграли.
2. Метод заміни змінної.
3. Метод інтегрування частинами.
4. Підсумкові тести.
1. Інтегрування виразів, що містять квадратичну функцію.
2. Інтегрування раціональних дробів.
3. Інтегрування тригонометричних функцій.
4. Інтегрування ірраціональних виразів.
5. Підсумкові тести.
1. Поняття визначеного інтеграла та методи його обчислення.
2. Обчислення площ плоских фігур.
3. Довжина дуги кривої. Об'єм тіла обертання.
4. Невласний інтеграл.
5. Підсумкові тести.