1. Визначники 2 і 3-го порядків.Властивості.
2. Визначники довільного порядку. Їх обчислення.
3. Матриці. Лінійні операції і множення матриць.
4. Обернена матриця. Матричний метод розв'язання систем.
5. Ранг матриці.
6. Метод Гаусса розв'язання систем. Невизначені системи.
7. Однорідні системи.
8. Підсумкові тести.
1. Поняття вектора. Розкладання вектора по базису.
2. Дії над векторами. Скалярний добуток векторів.
3. Векторний добуток векторів.
4. Змішаний добуток векторів.
5. Підсумкові тести.
1. Системи координат. Найпростіші задачі аналітичної геометрії. Рівняння лінії.
2. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом.
3. Нормальне рівняння прямої. Інші види.
4. Криві другого порядку.
5. Приведення рівняння лінії другого порядку до канонічного вигляду.
6. Підсумкові тести.
1. Система координат в просторі. Рівняння площини.
2. Площина в просторі (найпростіші задачи).
3. Рівняння прямої в просторі.
4. Пряма і площина в просторі (найпростіші задачи).
5. Поверхні другого порядку.
6. Підсумкові тести.