1. Поняття диференційного рівняння.
2. Диференційні рівняння з відокремлюваними змінними.
3. Однорідні диференційні рівняння 1-го порядку.
4. Лінійні диференційні рівняння 1-го порядку. Рівняння Бернуллі.
5. Диференційні рівняння у повних диференціалах.
6. Диференційні рівняння, що допускають зниження порядку.
7. Підсумкові тести.
1. Загальні поняття.
2. Лінійні однорідні рівняння з постійними коефіцієнтами.
3. Неоднорідні рівняння. Метод варіації довільної сталої.
4. Неоднорідні рівняння. Знаходження часткового рішення по виду правої частини.
5. Системи лінійних диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами.
6. Підсумкові тести.