1. Числові множини.
2. Числові послідовності.
3. Границя функції.
4. Важливі границі і нескінченно малі.
5. Неперервність функції.
6. Підсумкові тести.
1. Частинні похідні.
2. Частинні похідн і диференціали вищих порядків.
3. Екстремуми функцій двох змінних.
4. Додаткові питання щодо функцій кількох змінних.
5. Підсумкові тести.